loader

Услови и правила


Пребарувањето на веб-страницата и користењето на мобилната апликација истовремено значи прифаќање на следните услови и правила:

PRV.mk објавува информации за слободни работни места, пракса, обуки и можности за волонтирање на својата веб страна и мобилна апликација исклучиво за информативни цели.

PRV.mk не превзема никаква одговорност за точноста, веродостојноста, навременоста или содржината на објавените огласи, бидејќи истите само се преземаат од веќе објавени огласи на веб страниците на бројни организации, институции, приватни фирми и невладини организации.

Доколку нудите можност за пракса, волонтирање или обука и сакате вашиот оглас да биде достапен на нашата веб страна и мобилна апликација ве молиме да испратите е-мајл до contact@prv.mk. Можностите за вработување ќе бидат директно преземени преку сервисите на Агенцијата за вработување на Република Македонија.

Огласувањето е бесплатно.